AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Rating a informácie o AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AEGON Životná poisťovňa, a.s. 30307 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 28233. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 96.6957% spoločností je horších ako AEGON Životná poisťovňa, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AEGON Životn&aacute; poisťovňa, a.s." href="http://aegon-zivotna-poistovna.sk-rating.com/">
   <img src="http://aegon-zivotna-poistovna.sk-rating.com/aegon-zivotna-poistovna.png" width="150" height="25" alt="Rating AEGON Životn&aacute; poisťovňa, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia